Thursday, September 11, 2008

Litratong Pinoy #24: Pilak (Silver)

 
Litratong Pinoy #24

Maniwala kayo kulay pilak ito hindi nga lang makinang. Nataranta ako sa paghahanap ng kahit anong pilak sa bahay namin nang maalala kong Huwebes nga pala and kailangan ko ng isang kokodakan para sa Litratong Pinoy. Ito ay isang thermometer na pang dekorasyon. Alam niyo na, yung gawa sa glass na may likido sa loob at iba't ibang kulay na mga glass baubles na may mga pilak na metal na nagsasabi ng temperatura.

Really it's silver except it's not so shiny. I was frantically looking for silvery things around the house when I realised it's Thursday today and I need a photo for Litratong Pinoy. This is a decorative thermometer, you know the glass kind that has a liquid inside and different coloured glass baubles with the corresponding silver metal temperature tag on them.